Завдання предматематіческой підготовки дітей


Виховання дитини, Діти дошкільного віку, Здорові вуха / Вторник, Март 27th, 2018
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

__________________ Н. Г. Дубешко

Питання до заліку

З дисципліни «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей» Для студентів 2 курсу спеціальності 1-01 01 02-06 Дошкільна освіта. практична психологія

Характеристика методики формування елементарних математичних уявлень у дошкільників як науки і навчальної дисципліни.

Погляди передових вітчизняних і зарубіжних педагогів минулого на проблему предматематіческой підготовки дітей.

Вплив монографічного та обчислювального методів навчання арифметиці на розвиток методики ФЕМП.

Створення першої науково обґрунтованої програми предматематіческой підготовки дітей.

Вплив психолого-педагогічних досліджень на становлення теорії і методики ФЕМП у дітей.

Теоретична та методична концепція А. М. Леушиной.

Сучасні концепції предматематіческой підготовки дошкільнят.

Завдання предматематіческой підготовки дітей. Загальна характеристика змісту ФЕМП у дошкільнят.

Сучасні підходи до реалізації педагогічних принципів відбору змісту предматематіческой підготовки дітей.

Характеристика різних форм організації процесу предматематіческой підготовки дошкільнят.

Математичні судження, пропозиції. Індуктивні і дедуктивні висновки.

Поняття множини і елемента множини. Операції над множинами. Відносини.

Історія розвитку поняття числа і діяльності рахунку.

Геометричні фігури, їх види.

Величина як математичне поняття. Види і вимір величин.

Простір і його властивості.

Формування у дітей логічних прийомів розумових дій.

Формування і розвиток конструктивного мислення дошкільнят.

Генезис уявлень про безліч у дітей від раннього віку до школи.

Сучасні методичні підходи до формування у дошкільників уявлень про безліч.

Формування і розвиток у дошкільнят уявлень про число, натуральному ряді чисел. Знайомство з цифрами.

Методика знайомства дітей зі складом числа.

Навчання дітей поділу цілого предмета на рівні частини.

Сучасні методичні підходи до навчання дошкільнят рахунку.

Формування у старших дошкільників обчислювальних дій.

Методика навчання дітей рішенню арифметичних завдань.

Особливості сприйняття і пізнання величин дітьми раннього та дошкільного віку.

Методичні підходи до формування у дошкільників уявлень про відносних величинах і способах їх порівняння.

Формування у дошкільників уявлень про масу і способах її вимірювання.

Методика навчання дітей виміру величин за допомогою умовної мірки.

Формування у старших дошкільників простих функціональних залежностей в процесі вимірювальної діяльності.

Знайомство дітей з угрупованням, класифікацією і сериации предметів.

Укладач: В. С. Черногребель, викладач кафедри

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри 14 травня 2011 року (протокол № 10)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Белошистая, А. В. Розвиток математичних здібностей дошкільнят: Питання теорії і практики / А. В. Белошистая. — М. 2004.

Будько, Т. С. Розвиток математичних уявлень у дошкільників / Т. с. Будьків. — Мінськ, 1998..

Грибанова, Г. І. Математика дошкільнят / Г. П. Грибанова [и др.]. — Київ, 1986.

Житко, І. У. Гуляємо, навучаем, развіваем, ЦІ знаёмім дзяцей з математикай. / І. У. Житко [і інш.]. — Мн. 1 997.

Леушина, А. М. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. / А. М. Леушина. — М. 1 974.

Логіка і математика для дошкільнят / Упоряд. Е. А. Носова, Р. Л. Непомняща. — СПб. 1996.

Математична підготовка дітей в дошкільних установах / Упоряд. В. В. Данилова. — М., 1987.

Ріхтерман, Т. Д. Формування уявлень про час у дітей дошкільного віку / Т. Д. Ріхтерман. — М. 1982.

Стойлова, Л. П. Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: Курс лекцій / Л. П. Стойлова, Н. І. фрейле. — М., 1998..

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Тарунтаева, Т. В. Розвиток елементарних математичних уявлень у дошкільників / Т. В. Тарунтаева. — М. 1980.

Теорія і методика розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників: Хрестоматія в 6 частинах / Упоряд. З. А. Михайлова, Р. Л. Непомнящая. — СПб. 1994.

Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників / Под ред. А. А. Столяра. — М. +1988.

Альтхауз, Д. Колір-форма-кількість / Д. Альтхауз, Е. Дум. — М. 1984.

Ананьєв, Б. Г. Особливості сприйняття простору у дітей / Б. Г. Ананьєв, Е. Ф. Рибалко. — М., 1974.

Березина, Р. Л. Навчання дошкільнят елементам вимірювальної діяльності / Р. Л. Березіна, Р. Л. Непомняща. — Перм, 1983.

Білоус, Н. Г. Особливості формування уявлень про масу предметів (тяжкості) у дітей дошкільного віку / Н. Г. Білоус. — Ленінград, 1976.

Васильєва, Т. Г. Дидактичні ігри та вправи по ознайомленню дітей 5-7 років з формою і величиною предметів / Т. Г. Васильєва. — М. 1993.

Венгер, Л. А. Про використання дітьми дошкільного віку серіаціонних ряду величин при виборі об’єкта для зразка / Л. А. Венгер. — М. +1988.

Галабова, Д. «Предматематіка»: від теорії до практики / Д. Галабова. // Пралеска. — 2000. — №12. — С. 18-19.

Гнеденко, Б. В. Математика в сучасному світі / Б. В. Гнеденко. — М. 1980.

Грін, Р. Введення в світ числа. / Р. Грін, В. Лаксоно. — М. 1982.

Єрофєєва, Т. І. Математика для дошкільнят. / Є. І. Єрофеєва [и др.]. — М. 1 992.

Житков, І. В. Математичний калейдоскоп / І. В. Житков. — Мінськ, 2007.

Житомирський, В. Г. Математична абетка. / В. Г. Житомирський, Л. Н. Шеврин. — М. 1984.

Корнєєва, Г. А. До проблеми генези поняття числа у дітей дошкільного віку. Розумове виховання дошкільників / Под ред. Н. Н. Поддьякова. — М. 1972.

Корнєєва, Г. А. Формування у дітей дошкільного віку поняття про величину предмета і способи її вимірювання / Корнєєва Г. А. — М. одна тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири.

Математика від трьох до шести / Упоряд. З. А. Михайлова, Е. Н. Іоффе. — СПб, 1995.

Михайлова, З. А. Ігрові завдання для дошкільнят. / Упоряд. З. А. Михайлова. — СПб. 1999.

Носова, Е. А. Логіка і математика для дошкільнят / Є. А. Носова, Р. Л. Непомняща. — СПб, 1996..

Непомняща, Н. І. Психологічний аналіз навчання дітей 3-7 років (на матеріалі занять з математики) / Н. І. Непомняща. — М. 1983.

Нікітін, Б. П. Сходинки творчості, або розвиваючі ігри / Б. П. Нікітін. — М. 1990.

Петерсон, Л. Г. Раз — сходинка, два — сходинка / Л. Г. Петерсон, Н. П. Холіну. — М. 1999.

Роговська, Е. Б. Формування уявлень про число і величиною у дітей дошкільного віку в процесі моделювання / Є. Б. Роговська. — М. тисячі дев’ятсот вісімдесят шість.

Сербіна, Є. В. Математика для малюків. / Е. В. Сербіна. — М. 1 992.

Смоленцева, А. А. Сюжетно-дидактичні ігри з математичним змістом. / А. А. Смоленцева. — М. 1987.

Соловйова, Є. В. Математика і логіка для дошкільнят / Є. В. Соловйова. — М. 2001.

Узагальнюючі тимчасові терміни (добу, рік, тиждень) і відносні тимчасові прислівники (вчора — сьогодні — завтра) доцільно пояснювати дітям в 5 — 6 років, а не в більш ранньому віці, як це пропонується в «Веселці» і «Пралеска».

Відповідно до деяких програмами, пропонується знайомити дітей з такими загальноприйнятими одиницями вимірювання часу як година, хвилина, секунда. Однак, для дошкільнят поки важливо тільки кількість одиниць виміру, а не їх величина і вони ще не розуміють, що більше: 5 хвилин або 10 секунд.

6 ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ вистав (ФЕМП) У ДІТЕЙ 3 — 6 РОКІВ

Література: [2, 6, 7, 14, 26, 27, 32, 36]

6.1 Загальна характеристика змісту ФЕМП

Зміст предматематіческой підготовки дітей дошкільного віку визначається їх практичними потребами і необхідним рівнем готовності до школи.

Яке завдання має ставитися в тій чи іншій групі, випливає з вікових особливостей сприйняття дитиною математичних уявлень.

Уявлення про величину

Уявлення про «один» і «багато»;
Порівняння двох груп предметів за кількістю.

Виділення конкретних протяженностей, позначення їх правильними словами;
Порівняння двох предметів по конкретної протяжності.

Знайомство з властивостями наступних геометричних фігур: коло, квадрат, куля, куб. Розрізнення цих фігур за зразком і за назвою.

Розрізнення правого і лівого боку тіла.
Визначення положення предметів в просторі щодо себе

Розрізнення частин доби і пір року по діяльності дітей і природних явищ.

Навчання рахунку в межах 5.
Знайомство з цифрами і порядковим рахунком.

Порівняння двох величин за допомогою умовної мірки-посередника.
Побудова упорядкованих за величиною рядів.

Знайомство з властивостями наступних фігур: прямокутник, циліндр, конус, овал;
розуміння незалежності форми від інших ознак.

Формування вміння рухатися в заданому напрямку.
Орієнтування в двомірному просторі.

Уявлення про послідовність частин доби і пір року.

Навчання рахунку в межах 10.
Розуміння відносини між числами.
Розуміння незалежності числа від інших ознак

Порівняння і вимірювання величин за допомогою умовної мірки як одиниці виміру.

Знайомство з властивостями наступних фігур: трапеція, ромб, піраміда, овалоїд, призма (4-вугільна, 3-вугільна).
Уявлення про елементи фігур і понятті «прямий кут».
Узагальнення поняття «форма».

Формування вміння орієнтуватися щодо інших об’єктів.
Орієнтування на площині.

Знайомство з назвами і послідовністю днів тижня, місяців.
Формування уявлень про узагальнених одиницях виміру часу «добу», «тиждень», «рік».

Методика формування елементарних математичних уявлень

  Файл формату zip розміром 94,20 КБ містить документ формату doc
  Долучено користувачем Олена. дата додавання невідома Відредагований 27.02 00:02 Завантажено 161 користувачем

Завдання предматематіческой підготовки дітей

Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників з проблемами в розвитку як наукова і навчальна дисципліна:
Методика формування елементарних математичних уявлень як наукова і навчальна дисципліна.
Теоретичні основи курсу ФЕМП у дітей з проблемами в розвитку.
Основні математичні теорії.
Дидактичні основи формування елементарних математичних уявлень у дошкільників в спеціальному дошкільному закладі.
Завдання предматематіческой підготовці дітей до школи. Лекція
Зміст навчання ФЕМП в кожній віковій групі.
Формування елементарних математичних уявлень як необхідного компонента розумового розвитку дітей дошкільного віку в спеціальних дошкільних установах.
Цікавий математичний матеріал для вирішення завдань розумового розвитку.
Методи і прийоми навчання ФЕМП дошкільнят з проблемами в розвитку.
Вплив МФЕМП на розумовий розвиток дитини. Лекція
Три основні етапи в розвитку пошукових дій.
Розвиток уявлень дітей про час.
Час і його особливості. Сприйняття часу дітьми різного віку. Лекція 2
Методика формування тимчасових уявлень в різних вікових групах дошкільнят.
Ознайомлення з частинами доби

  Щоб завантажити цей файл зареєструйтеся і / або увійдіть використовуючи форму зверху.

Дивись також

Учеб. посібник для студ. вищ. і середовищ, пед. навч. закладів. — 3-е изд. стереотип. — М. Видавничий центр «Академія», 2000. — 400 с. Для студентів спеціальності дошкільне навчання та виховання. Передмова. Теоретичні основи методики розвитку мови. Предмет методики розвитку мови і завдання курсу. Наукові основи методики розвитку мови і її зв’язок з іншими науками. Роль.

  426,48 КБ викачаний 1465 разів дата додавання невідома змінений 24.02 2:53 буде видалений через 14 днів

Учеб. допомога. — Під ред. А. А. Столяра. — М. Просвітництво, 1988. — 303 с. мул. Цей навчальний посібник призначений студентам педагогічних інститутів з навчальної дисципліни Формування елементарних математичних уявлень у дітей. Спираючись на традиційну методику розроблену А. М. Леушиной, зберігши в ній все цінне автори пропонують навчальний посібник.

  55,77 МБ викачаний 555 раз дата додавання невідома змінений 11.03 15:47 буде видалений через 14 днів

Спеціальність: Дошкільне навчання та виховання Для педагогічних вузів М.: Просвещение. 1981. — 256 с. (117 с. Фрагмент) Зміст: Предмет методики розвитку мовлення дітей Сутність методики і її методологічна основа Зв’язок методики з іншими науками Методи наукового дослідження Становлення методики розвитку мовлення дітей як науки Становлення методики розвитку.

  259,11 КБ викачаний 951 раз дата додавання невідома змінений 01.10 10:00 буде видалений через 14 днів

53 сторінки. Для кожної гри вказані мета, матеріали і хід її проведення. Файл містить картотеку дидактичних ігор, спрямованих на формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку (всі вікові групи). Використана література: Чернова В. І. Тарасов М. А. Надтока М. В. Формування елементарних математичних уявлень у дітей с.

  236,98 КБ викачаний 1797 разів дата додавання невідома змінений 11.11 2:56 буде видалений через 14 днів
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...